Salgs- og leveringsbetingelser for Jim P.

Fragt / Forsendelse:
Alle varer sendes med GLS pakkeshop eller GLS levering (privat ). Du får gratis fragt til pakkeshop i DK ved køb over Dkk 600,-. 

Leveringstid - De fleste varer er fremme inden 48 timer regnet fra først kommende arbejdsdag kl. 8.00.

Jim P. kan ikke drages til ansvarlig for forsinkelse af leverancer, men vil altid bestræbe sig på rettidig levering.
Når du har modtaget din ordre, skal du sammenholde disse med ordrebekræftelsen.
Kontroller varen/pakken for transportskader inden kvittering for modtagelsen, såfremt der er skade på varen gøres indsigelse over for transportfirmaet.

VIGTIGT! Har emballagen tegn på skade, når du modtager den, SKAL du åbne pakken i overværelse af postbudet eller fragtmanden.
Kvittering for modtagelsen, er det samme som at sige, at varen er i orden.
Er varen beskadiget påføres kvitteringen nægtet modtagelse. Postbudet/fragtmanden tager så pakken med igen. Herefter kontaktes Jim P. - Opdager du først skaden, efter du har åbnet pakken, skal du henvende dig hos fragtmanden.

Returnering af varer / Fortrydelse:
Vi sender et returlabel med din ordre i tilfælde af at du ønsker at ombytte eller returnere varen. Dog skal dette ske inden 14 dage. Ved ombytning kan du enten kontakte os på mail jim-p@jim-p.dk eller på tlf 74423440 

OBS! Benyttes returlabelet til udelukkende returnering, fratrækkes portobeløbet på DKK 39,- det samlede ordrebeløb

Forbehold

Jim P kan ikke garantere, at alle viste produkter på www.jim-p.dk er på lager på bestillingstidspunktet. I det uheldige tilfælde, at et produkt ikke er tilgængeligt, vil Jim P kontakte dig pr. e-mail hurtigts muligt. Grunden til dette er, at den fysiske butik deler lager med webshoppen.

14 dages fortrydelsesret:
Ved køb af varer via Jim P., har du naturligvis 14 dages fortrydelsesret. Hvilket vil sige, at du kan fortryde dit køb inden 14 dage efter modtagelsen. Ved returnering skal du blot sende varen tilbage til os. Når vi har modtaget returvaren og kontrolleret, at den lever op til betingelserne for, at fortrydelsesretten kan udnyttes, indsættes det fulde købsbeløb på den konto beløbet blev hævet fra* Varen kan også returneres ved at nægte at modtage pakken, når denne leveres.*Benyttes det vedlagte returlabel, fratrækkes DKK 39,- det samlede ordrebeløb.

Fortrydelsesretten med fuld returnering af købsprisen kan kun udnyttes, såfremt varen returneres i væsentlig samme stand og mængde som da du modtog den. Du må gerne pakke varen ud, så længe du kan returnere den i væsentlig samme stand og mængde. 

Iflg. de nye returregler pr 13.juni 2014 skal vi definere hvordan vi håndterer fortrydelsesretten ifm. brugte varer:

Beløbet der returneres fastlægges af os og bliver vurderet ud fra hvad en tilsvarende vare kan sælges til hos os.
Da vi ikke sælger brugte varer, vil vi som udgangspunkt trække 99% fra varens oprindelige pris og dermed returnere 1% til kunden

JULEGAVER BYTTES T.O.M D. 10. JANUAR 2024

Sidste frist for at dine julegaver når frem til juleaften er afsendelse d. 20. dec, ordren skal være lagt d. 20. dec inden kl. 10.00 formiddag for danmark og d. 14 december for EU.

SHIPPING! 

DENMARK free shipping on orders over DKK 600.-

EUROPE 30.- €. Free shipping on orders over 400.- €

OUTSIDE EUROPE. 40.- € Free shipping over 500.- €

Orders outside Europe will not include Danish VAT.

Betaling:

På Jim P. kan du betale med Dankort, MasterCard, Maestro, VISA, JCB, American Express, "Verified by Visa" & PayPal.

Fakturabeløbet bliver trukket på dit kreditkort, når varerne afsendes.

Priser:
Alle priser er inkl. 25% moms, dvs. den pris, du ser ud for en given vare, er den pris, som du skal betale.

Der tages forbehold for: prisstigninger, valutaændringer, force majeure, afgiftsændringer, udsolgte varer og trykfejl.
Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland.

Faktura:

Jim P. sender automatisk en elektronisk faktura på e-mail, når betalingen er registreret. Print evt. ud.

Garanti:
På alle produkter ydes der garanti ifølge købeloven, med mindre producenten selv giver yderligere garanti på produktet. 

Skulle varen mod forventning gå i stykker under garantiperioden, kontakt Jim P. eller producenten direkte, skyldes fejlen betjeningsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side dækker garantien IKKE!
Jim P. dækker ikke udgift til håndværker - eller andre udgifter i forbindelse med demonteringen og genmonteringen af produktet.

Reklamation:
Er der defekt eller mangler på leveret vare fra Jim P. skal dette anmeldes til Jim P. på leveringsdagen eller senest 2 måneder efter fejl eller mangel er konstateret. Jim P. dækker transportomkostninger i forbindelse med reklamation/fejllevering ved forsendelse via GLS.

For at fremme ekspeditionen skal du sende en mail med angivelse af fejlen samt oplysninger om fakturanummer.

Forbehold og ansvarsfraskrivelse:

Jim P. tager forbehold for eventuelle afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl, tekniske fejl, udsolgte varer og force majeure, herunder arbejdskonflikt og mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører.

Sikkerhed:
Vores internetbutik er opkoblet til bl.a. PBS (Pengeinstitutternes Betalings Systemer). 

Når du besøger Jim P. er der ingen kryptering, men når du indtaster din betalingsoplysninger, navn, adresse, kredit kortnummer bliver alt information krypteret.

Se og læs Forbrugerrådet og Foreningen for Dansk Internet Handel.

English version 

Domestic delivery/return:

Shipping / Shipment:

All items are sent with GLS parcel shop or GLS delivery (private). You get free shipping to the parcel shop in DK for purchases over DKK 600.

Delivery time - Most goods arrive within 48 hours from the next working day at 8.00.

Jim P. can not be held responsible for delays in deliveries, but will always strive for timely delivery.

Once you have received your order, you must compare these with the order confirmation.

Check the item / package for transport damage before receipt of receipt, if there is damage to the item, an objection is made to the transport company.

IMPORTANT! If the packaging shows signs of damage when you receive it, you MUST open the package in the presence of the postman or the carrier.

If you sign the receipt is the same as excepting that nothing is wrong with the item. If the item is damaged, then do not sign the receipt. The postman / carrier then takes the package with him again. Jim P. is then contacted - If you discover the damage of the package after you have opened the package, you must try to contact the carrier.

Return of goods / Cancellation:

We will send a return label with your order in case you want to exchange or return the item. However, this must be done within 14 days. When exchanging, you can either contact us by email jim-p@jim-p.dk or tel. +45 74423440 

NOTE! If the return label is used for exclusive return, the postage amount of DKK 39 will be deducted from the total order amount

Jim P can not guarantee that all products shown on www.jim-p.dk are in stock at the time of ordering. In the unfortunate event that a product is not available, Jim P will contact you per. email as soon as possible. The reason for this is that the physical store shares stock with the webshop.

14 day return:

When purchasing goods through Jim P., you of course have a 14-day right of withdrawal. Which means you can cancel your purchase within 14 days of receipt. Upon return, simply send the purchased item back. Once we have received the returned item and checked that it meets the conditions for the right of withdrawal to be exercised, the full purchase amount is deposited in the account the amount was withdrawn from* 

The item can also be returned by refusing to receive the package when it is delivered. 

*If you use the enclosed return label, DKK 39 is deducted from the total order amount.

The right of withdrawal with full return of the purchase price can only be exercised if the item is returned in substantially the same condition and quantity as when you received it. You are welcome to unpack the item as long as you can return it in substantially the same condition and quantity.

According to the new return rules as of 13 June 2014, we must define how we handle the right of withdrawal in connection with used goods:

The amount returned is determined by us and is assessed on the basis of what a similar item can be for in our shop. We cannot sell used products

If the product carries clear sign of use we will basically deduct 99% from the original price of the goods and thus return 1% to the customer

International return:

When purchasing goods through Jim P., you of course have a 14-day right of withdrawal. Which means you can cancel your purchase within 14 days of receipt. Upon return, simply send the purchased item back. Once we have received the returned item and checked that it meets the conditions for the right of withdrawal to be exercised, the full purchase amount is deposited in the account the amount was withdrawn from

The right of withdrawal with full return of the purchase price can only be exercised if the item is returned in substantially the same condition and quantity as when you received it. You are welcome to unpack the item as long as you can return it in substantially the same condition and quantity.

According to the new return rules as of 13 June 2014, we must define how we handle the right of withdrawal in connection with used goods:

The amount returned is determined by us and is assessed on the basis of what a similar item can be for in our shop. We cannot sell used products

If the product carries clear sign of use we will basically deduct 99% from the original price of the goods and thus return 1% to the customer

 

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password